FANDOM


Conquest of uttu prime by majesticchicken
Śmiertelniku, jesteś li tylko pyłem.

Ja z okowów życia się uwolniłem.

Walczyłem wśród gwiazd z nieśmiertelnymi

Tymi, którzy zwani byli Przedwiecznymi.

Me słowa są pieśnią jedynie śmierci.

Nie tego, którego ciało mieści.

Wolą - uciszam burze.

Pięścią - planety kruszę.

Na moją myśl, żądanie

Nieśmiertelnych legion wstanie.

Nie ujrzysz już więcej promieni słońca.

Nie dane będzie zobaczyć dzieła końca.

Boscy C'tan ujrzeli czym jestem.

Koniec na wroga sprowadzam gestem.

Ty chcesz się ze mną mierzyć?

Ty, który chcesz dzień następny przeżyć?

Byś przepadł, nie muszę grozić mordem.

Jam jest nekrońskim Arcylordem.