FANDOM


Ksiega-pokolea

Księga Przeznaczenia to najprawdopodobniej najpotężniejsza broń, jaką można zastosować wobec innej jednostki.  Choć bez wątpienia jej potęga opiera się na mocach psionicznych, pozostaje bezskuteczna wobec jednostek posługujących się taką mocą, bądź też utworzonych z czystej energii psionicznej.

Wygląd i siła

Niewątpliwie pomimo wielkiej siły, nikt z niewtajemniczonych w jej potęgę nie tylko nie byłby w stanie jej obsłużyć, ale co więcej nie rozpoznałby w niej jakiejkolwiek broni. Oręż ten nie różni się bowiem od zwykłej książki, mając jedynie dość zdobioną okładkę. Prawdziwą siłę tego uzbrojenia potrafią odkryć jedynie osoby obdarzone dużymi mocami psionicznimi, które na dodatek znają sekretne rytuały wymagające do jej aktywowania. Z tego też powodu broń ta znajduje się jedynie w arsenale Inkwizycji, która świadoma ryzyka związanego z jej użyciem, pilnie strzeże jej sekretu. 

Są znane jedynie trzy egzemplarze tej księgi, a z uwagi na nieznajomość techniki, jaka posłużyła do jej stworzenia, Imperium nie jest w stanie wyprodukować więcej sztuk. Jej potęga przejawia się w tym, że w momencie wypowiedzenia imienia (bądź też innego czytelnego określenia ofiary) i skierowania jej mocy przeciwko wrogowi, ten natychmiast ginie. Z uwagi na to, że z broni tej skorzystano tylko raz w historii, nie jest możliwe stwierdzenie z całą stanowczością czy istnieje jednostka na tyle silna, aby oprzeć się jej potędze. Inkwizytorzy, którzy sprawują pieczę nad księgą zapewniają jednak, że zgodnie z zapiskami znajdującymi się na jej stronach pewne są dwie rzeczy- po pierwsze nie istnieje postać nie posiadająca mocy psionicznych, która potrafiłaby obronić się przed jej mocą, a po drugie nie jest możliwe wykorzystanie jej siły wobec istot obdarzonych dużą mocą psioniczną, bądź tworom Osnowy.

Ograniczenia

Istnieje ryzyko, że w wypadku użycia tej broni może dojść nawet po wielu latach do erupcji energii, którą księga zgromadziła celem eksterminacji przeciwnika, co może przynieść katastrofalne skutki dla życia w galaktyce. Dlatego też jedyny do tej pory użyty egzemplarz znajduje się pod pilną pieczą najsilniejszych psioników Inkwizycji, w komnacie ograniczającej możliwości użycia sił Osnowy. 

Prawdziwym ograniczeniem jest jednak to, że broń ta może być użyta tylko raz od stworzenia. Wszelki inne próby nie tylko spotkają się z fiaskiem, ale również zwiększą ryzyko uwolnienia potężnej dawki energii. Z tego też powodu używa się jej tylko w ostateczności, gdy nie ma innej możliwości przeciwdziałania wrogowi.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.